Dipartimenti in Europa

paese
città
Corso di studio
lingua di insegnamento
stato di università  
Varsavia, Polonia

Kolegium Zarządzania i Finansów

Gruppi di studio: scienze economiche
sito web dell'università: www.kozminski.edu.pl/pl/
Kolegium Zarządzania i Finansów oferujemy nowoczesne programy nauczania, dodatkowe wykłady i specjalności stwarzające możliwości nabycia wykształcenia i zdobycia umiejętności ułatwiających start na rynku pracy we współczesnym środowisku biznesowym. Jedną z podstawowych zasad kolegium Zarządzania i Finansów jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi, w tym wykorzystanie teorii w praktyce i zastosowanie praktyki do teorii. Badania naukowe w kolegium skoncentrowane są wokół kluczowych zagadnień rynkowych. Główne obszary badawcze to: - zarządzanie w polskich i globalnych przedsiębiorstwach, - małe i średnie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowienia, - strategii, dobrych praktyk zarządzania, wirtualizacji i informatyzacji - zarządzanie zasobami ludzkimi - zarządzanie systemem zdrowia publicznego - kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą - makro i mikroekonomia, rozwój gospodarczy Polski i członków UE - polityka gospodarcza - zaawansowane technologie w zastosowaniu przedsiębiorstw - zachowania ekonomiczne – psychologia, marketing, globalizacja
Privacy Policy